Rules

[ENG] - čeština níže...
GENERAL RULES
[1.] It is not allowed to distribute any IPs of other servers & other forms of advertising
[2.] Do not send scam links, pages, images, videos, etc. with scam or virus content [Please note these links. There's no way to defend it.]
[3.] No harassment in all rooms; no chat and microphone spam. Treat others with respect.
[4.] Copying the server, mimicking structure or permissions = permanent ban without UB option
[5.] It is forbiden to have any kind of vulgar or abusive nickname or room name
[6.] Propaganda of nasism or fashism is not allowed

ICONS AND PERMISSIONS
[1.] Every TS3 user can have 2 game icons + CSGO + LoL icons
[2.] Using hacks for adding official Teamspeak badges is banned

[CZ/SK]
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
[1.] Zákaz rozesílání IP jiných serverů a jiné formy reklamy
[2.] Nerozesílejte scam linky, stránky, obrázky, videa apod. s obsahem scamu nebo viru [Dávejte si prosím pozor na tyto odkazy. Nedá se proti tomu bránit.]
[3.] Zákaz obtěžování ve všech roomkách, zákaz spamování chatu a mikrofonu. Chovejte se k ostatním s respektem.
[4.] Kopírování TS3 serveru, napodobování struktury nebo permissí = permanentní ban bez možnosti UB
[5.] Zákaz přehnaných nadávek, či sprostých slov v nicku nebo názvu místnosti
[6.] Zákaz propagace nacismu a fašismu a čehokoli s tím spojené

IKONY A PRÁVA
[1.] Každý uživatel TeamSpeak serveru si může nechat nahodit pouze 2 ikonky her, které hraje nejvíce + CS:GO a LoL ikony
[2.] Používání hacků na přidání oficiálních ikon TeamSpeaku je banováno

Server status
Admin status
TeamSpeak Owner TeamSpeak Owner
Ghett. Offline
EZsk Owner EZsk Owner
Darkdeagle Offline
EZsk Leadership EZsk Leadership
Ghett. Offline
Supervisor of TS3 admins Supervisor of TS3 admins
Hysab Online
TeamSpeak Veteran Admin TeamSpeak Veteran Admin
.Tallion. Online
Justynka1 Offline
brain Offline
Gethro Offline
def Offline
Happynek Offline
FeardomCZ Offline
Slaeer Offline